Privacy

Privacy verklaring m.b.t. onze website.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel we dat doen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

De Enschedese Schoolvereniging, gevestigd aan Tichelweg 7, 7523 AL Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacy verklaring heeft alleen betrekking op onze website en niet op de andere gegevens die wij als basisschool verzamelen.
Hiervoor komt een aparte verklaring.

Contactgegevens:
Tichelweg 7, 7523 AL Enschede. Tel: 053-4311000

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Op onze site hoeft u geen gegevens in te vullen en wij maken geen gebruik van Google Analytics. De Enschedese Schoolvereniging volgt zijn bezoekers dus niet en heeft er ook geen belang bij.

Delen van persoonsgegevens met derden
Aangezien wij geen gegevens via onze website opslaan, verstrekken wij ook GEEN gegevens aan  derden.

Cookies
Onze site maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om de website technisch goed te laten functioneren. Voor deze cookies hoeft de ESV geen toestemming te vragen. U kunt deze cookies uitzetten via de browser, zie voor meer informatie de toelichting van de Consumentenbond.

AVG en leerlinggegevens

Onze leerlingen en de AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, een aanscherping van de wetgeving over de bescherming van privacygevoelige gegevens. Op de Enschedese Schoolvereniging wordt op de volgende manier omgegaan met de persoonlijke gegevens van de leerlingen:

We maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, of, indien nodig, voor de organisatie. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op school) of van andere organisaties die van belang zijn voor het geven van onderwijs. Daarnaast registreren leerkrachten gegevens van onze leerlingen, zoals cijfers en vorderingen. Bijzondere persoonsgegevens worden geregistreerd als dat nodig is voor een veilige begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan medicatie, allergieën of een medische diagnose) en informatie over psychische welbevinden.

De leerlinggegevens, vorderingen en afspraken van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerling volg- en administratiesysteem Dotcomschool en LOVS van Cito. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt door middel van persoonlijke accounts voor de direct betrokken medewerkers van onze school (eigen leerkracht, directie, intern begeleider en administratie). Van alle leerlingen hebben we leerlingdossiers, deze worden achter slot en grendel bewaard.

Tijdens de lessen maken we gebruik van digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met leerlinggegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als hij/ zij inlogt. Elke leverancier moet voldoen aan de wetgeving. Om leerlingen eenvoudiger toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school maken we gebruik van Basispoort. Basispoort is een online platform dat maakt het mogelijk maakt om onderwijs op maat te bieden via gedigitaliseerde leermiddelen. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voor-en achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen of uitgewisseld. Basispoort geeft op haar eigen website informatie hierover: http://info.basispoort.nl/privacy. Er zijn verscheidene apps, die leermogelijkheden bieden. Daar wordt alleen anoniem ingelogd, dus zonder persoonsgegevens.

We hanteren een protocol digitale media waarin beschreven wordt wat leerlingen en personeel wel of niet online kunnen doen. We besteden in ons lesprogramma aandacht aan mediagebruik door kinderen, zoals wat je wel/ niet deelt op internet/ social media. We willen daarbij de leerlingen bewust maken van zorgvuldig gebruik van de gegevens.

Uitwisseling van gegevens is wettelijk vastgelegd. Hierin staat duidelijk omschreven welke gegevens bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar op mag vragen of het Ministerie van Onderwijs, en welke informatie wij moeten/ mogen geven.

Het leerlingdossier wordt nadat de leerling de school heeft verlaten nog twee jaar bewaard. Daarna wordt het leerlingdossier verwijderd, behalve de NAW gegevens, gegevens over verzuim/afwezigheid en gegevens over in- en uitschrijving. Deze moeten we vijf jaar bewaren en worden daarna verwijderd. Als een leerling naar het speciaal onderwijs wordt doorverwezen geldt een bewaartermijn van 3 jaar.

Protocol Datalek

 • De Nieuwsbrief staat online

  Hier vindt u de de laatste nieuwsbrief!

  Lees meer >>
 • SOS-formulier 2018-2019

  U kunt hier het SOS formulier 2018-2019 downloaden

  Lees meer >>
 • ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  De ESV is bezocht door drs. Karel Philipsen, directeur van EarlyBird Rotterdam, voor een visitatie van ons programma Vroeg Engels (VVTO-E)….

  Lees meer >>
 • ESV ABC-boekje

  Het nieuwe ABC-boekje is hier te vinden. Klik op de volgende link om het online in te zien. ESV ABC…

  Lees meer >>