Vereniging

Formeel is de ESV bijzonder omdat alle ouders lid zijn van een schoolvereniging. Daarmee zijn zij medeverantwoordelijk voor het vaststellen van de doelstellingen en het reilen en zeilen van de school. Dit betekent dat de ouders op uiteenlopende manieren direct bij de school zijn betrokken. Onder meer door zitting te nemen in het Bestuur, de Medezeggenschapsraad, de Overblijfcommissie en de Groepsoudercommissie. En door te assisteren bij diverse andere activiteiten. Met deze verenigingsstructuur behoort de ESV tot de scholen voor Bijzonder Onderwijs. Een bijzondere positie binnen het onderwijs in Enschede.

Onderwijskundig wordt de ESV geleid door de directeur en bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangend directeur. Het onderwijskundig team van de ESV bestaat uit 16 groepsleerkrachten, twee vakleerkrachten gymnastiek, een vakleerkracht yoga, een native speaker Vroeg Engels, een remedial teacher, een leerkracht voor plusgroep ‘De Denktank’, een intern begeleider, een assistent-intern begeleider en twee klassenassistenten. Ondersteuning bieden de administratief medewerker en de conciërge.

Wilt u hierover uitgebreider worden geïnformeerd? Maak een afspraak.

 • SOS-formulier 2018-2019

  U kunt hier het SOS formulier 2018-2019 downloaden

  Lees meer >>
 • ESV ABC-boekje

  Het nieuwe ABC-boekje is hier te vinden. Klik op de volgende link om het online in te zien. ESV ABC…

  Lees meer >>
 • Jaaroverzicht, vrije vrijdagen groepen 1-2-3 en studiedagen

  Jaaroverzicht, vrije vrijdagen groepen 1-2-3 en studiedagen

  Studiemiddag: 27 september 2018, de leerlingen zijn ná 12 uur vrij! Studiedag: 24 januari 2019 (leerlingen zijn heel de dag vrij) Studiedag: 11 juni…

  Lees meer >>
 • Privacy Statement

  Lees hier alles over hoe wij omgaan met uw Privacy.

  Lees meer >>
 • ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  De ESV is bezocht door drs. Karel Philipsen, directeur van EarlyBird Rotterdam, voor een visitatie van ons programma Vroeg Engels (VVTO-E)….

  Lees meer >>
 • ABC van de ESV

  ABC van de ESV

  Hier vindt u ons ABC-boek.

  Lees meer >>