Team

Even voorstellen

Paul Groot – Directeur

In de missie van onze school is het zo mooi verwoord: we willen een school van waarde zijn, niet alleen voor nu, maar ook voor later. Daarvoor is in de eerste plaats een veilige en warme (leer-) omgeving nodig. Bovendien willen we onze kinderen kansen bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Naast – uiteraard! – goed onderwijs hoort daar ook bij dat ze zich kunnen ontplooien tot mensen die van waarde zijn voor zichzelf en anderen. Op deze website staat beschreven hoe we dit vormgeven.

Al meer dan 15 jaren heb ik ervaring met tweetaligheid en internationalisering. Hierover heb ik het boekje ‘Stepping Stones, op weg naar vroeg vreemdetalenonderwijs’ geschreven, uitgegeven door het Europees Platform te Alkmaar. Ik heb tevens zitting in het Landelijk Platform VVTO en verricht advieswerkzaamheden voor het Europees Platform en Early Bird Rotterdam. Naast mijn werk op de ESV is dit zeer inspirerend en verrijkend. De koppeling van het leren van een vreemde taal op jonge leeftijd en de toepassing bij andere vakken (bijvoorbeeld door middel van thematisch werken) heeft mijn speciale aandacht. Van de door mij opgedane kennis en ervaring hoop ik ook de leerkrachten en de kinderen van de ESV te kunnen laten profiteren. Ik vind het nog steeds schitterend om kinderen hun eerste woorden en zinnetjes in het Engels te horen spreken. Zij doen dit frank en vrij in de interactie met anderen en laten keer op keer zien dat talen en communicatie sleutelbegrippen zijn!

Na het voltooien van de opleiding aan de Pedagogische Academie en de schoolleidersopleiding heb ik mij op diverse onderwijsterreinen bekwaamd. Hiervoor heb ik nascholing in binnen- en buitenland gevolgd en veel bevlogen onderwijsmensen ontmoet. Dit grote netwerk komt goed van pas bij de verdere ontwikkeling van de ESV: een school van waarde!

Trudy Amelink – Zorgcoördinator
Zorgcoördinator staat er op de deur van mijn mooie lichte kantoor. Een goede naam voor de vele taken die ik als intern begeleider en remedial teacher heb. Inderdaad coördineer ik de zorg rond de kinderen en deel ik die zorg met mijn collega’s en uiteraard de ouders. Het is een leuke, afwisselende baan. Ik werk veel met de kinderen, ik ken ze bijna allemaal omdat ik vanaf groep 2 twee keer per jaar de leesresultaten toets. Het is prachtig om te zien hoe graag ze willen laten horen hoe goed ze kunnen lezen! Ik werk wekelijks met kinderen die net dat beetje extra aandacht nodig hebben, voer gesprekken met ouders en leerkrachten, houd het leerlingvolgsysteem bij, maak verslagen, onderhoud contact met allerlei buitenschoolse instanties, denk mee over de onderwijskundige ontwikkelingen, enzovoort. Dit alles vraagt scholing want ik vind het belangrijk op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, ik vind het ook belangrijk mezelf te blijven ontwikkelen. Je moet wel weten waar je over praat! Ik volg relevante nascholing en conferenties. Twee jaar geleden heb ik een studie pedagogiek in Utrecht afgerond; zeer verrijkend. Ik ben ook geregistreerd bij de LBRT, de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers. Mijn vrije tijd besteed ik aan zaken zoals lezen, reizen en sociale contacten onderhouden.

Gelukkig wordt een zorgcoördinator ook “juf” genoemd want vanaf mijn vierde wilde ik al juf worden. Na 35 jaar onderwijs kan ik nog steeds zeggen dat ik het een fantastisch, uitdagend beroep vind.

Miguel Martinez – Groepsleerkracht / ICT-coach/ plaatsvervangend directeur

Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden voor de maatschappij waarin ze leven. Een maatschappij die in een razend tempo verandert. Technologische innovaties zoals Ipads en smartphones hebben een grote veel invloed op onze samenleving en op de manier waarop wij informatie tot ons nemen. Om leerlingen optimaal toe te rusten voor de 21e eeuw, is meer aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden.Het gaat dan om vaardigheden als: Creativiteit, Kritisch denken, Communiceren, Samenwerken, Digitale geletterdheid.

Als leraar merk ik dat mijn rol langzaamaan verandert. Ik word steeds meer coach van het leerproces van kinderen die de hele dag door communiceren en informatie zoeken, verwerken, delen en toevoegen. Een mooie uitdaging. Omdat ik hierover graag meer wilde leren, heb ik een 2-jarige HBO-opleiding tot ICT Coach gevolgd. Kort daarop heb ik op de Saxion de een managementopleiding gevolgd.

Momenteel geef ik 3 dagen les aan groep 8.  Van maandag t/m woensdag. Op donderdag en vrijdag heb directietaken.

Zie mijn website: www.meestermiguel.nl

Vakleerkrachten
Onze leerlingen hebben – behalve met groepsleerkrachten – ook te maken met twee vakleerkrachten voor gymnastiek: mevr. E. van Doorn en mevr. S. Levink.

De groepen 1 en 2 krijgen één keer per week les en de groepen 3 t/m 8 twee maal per week.
Alle kinderen krijgen ook yogales. De yogalessen worden gegeven door mevr. R. Ophuis. Voor de groepen 1 en 2 is dit 1 keer per week en voor de groepen 3 t/m 8 is dit 1 keer per 14 dagen.

Onze vakdocent Vroeg Engels is een native speaker: mevrouw K. Moore. Zij geeft minimaal twee keer per week lessen Engels in de groepen 1 en 2. In de groepen 3 en 4 komt ze één keer per week. De lessen in de overige groepen verzorgen de leerkrachten zelf.

Remedial teacher, intern begeleider en maatschappelijk werk
De remedial teacher geeft individuele hulp aan kinderen, maar werkt ook met groepjes kinderen die identieke problemen hebben. Haar hulp is er op gericht om een hiaat in kennis of vaardigheden te verhelpen, of leerlingen die veel meer aankunnen extra uitdaging te bieden. Aangezien zij de hele week aanwezig is, bestaat tevens de mogelijkheid om in alle rust eventuele problemen met de ouders door te nemen.

De intern begeleider ondersteunt de leerkracht door zaken rond leerlingenbegeleiding in de school te coördineren. Zij regelt onder meer de toetsen, interpreteert deze, bespreekt handelingsplannen met de leerkrachten en onderhoudt de contacten met zorginstanties buiten school. Ze ondersteunt de directie bij het onderwijskundig beleid.

De taken van remedial teacher en intern begeleider worden door mevrouw T. Amelink op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag ingevuld. Zij is daarmee de zorgcoördinator van onze school.

Zij legt ook de contacten tussen ouders en het Zorgadviesteam (ZAT). Alle basisscholen binnen de gemeente Enschede hebben sinds 1 februari 2006 zo’n team, dat bestaat uit een maatschappelijk werker, de schoolverpleegkundige, de collegiaal consulent van het project ‘Weer Samen Naar School’ en de intern begeleider. Zowel ouders als leerkrachten kunnen kinderen ‘inbrengen’ via de intern begeleider.

Daarnaast houdt de maatschappelijk werkster, mevrouw Tanja Kroep, tien keer per jaar spreekuur op school. Heeft u bijvoorbeeld vragen over het gedrag van uw kind en vindt u de stap naar een hulpinstantie ook weer niet nodig of te groot, dan kunt u bij haar terecht.

Klassenassistenten
Mevr. Agnes Krol en mevr. Vildan Ozceylanoglu zijn werkzaam als klassenassistente. Hun werkzaamheden bestaan uit het assisteren bij groepsactiviteiten. Zij begeleiden ook individuele leerlingen of kleine groepjes leerlingen. Zij werken onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht.

Mevr. Soer is sinds schooljaar 2016-2017 evens werkzaam op de ESV. Zij is naast onderwijsassistent ook leerkracht in de groepen 1 en 5. Zij heeft sinds ruim een jaar volledige bevoegdheid als leerkracht PO. We heten haar hartelijk welkom in haar gecombineerde functie op de ESV.

 

 • De Nieuwsbrief staat online

  Hier vindt u de de laatste nieuwsbrief!

  Lees meer >>
 • SOS-formulier 2018-2019

  U kunt hier het SOS formulier 2018-2019 downloaden

  Lees meer >>
 • ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  De ESV is bezocht door drs. Karel Philipsen, directeur van EarlyBird Rotterdam, voor een visitatie van ons programma Vroeg Engels (VVTO-E)….

  Lees meer >>
 • ESV ABC-boekje

  Het nieuwe ABC-boekje is hier te vinden. Klik op de volgende link om het online in te zien. ESV ABC…

  Lees meer >>