Bestuur

De leden van de Enschedese Schoolvereniging zijn de ouders/verzorgers van kinderen die als leerling op onze school zijn ingeschreven. Deze leden zijn samen verantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Uit hun midden kiezen de leden daarom een bestuur. Het bestuur beheert als bevoegd gezag de school, de financiën en stelt nieuwe leerkrachten aan.

In overleg met de directie en de medezeggenschapsraad bepaalt het bestuur namens de ouders ook de hoofdlijnen van het beleid.

De dagelijkse leiding van de school berust bij de directeur. De verdeling van de verantwoordelijkheden tussen bestuur en directie is vastgelegd in het directiestatuut.

De vereniging heeft een bestuur dat vijf personen telt: de voorzitter, de penningmeester, de secretaris, de portefeuillehouder personeel en organisatie en de portefeuillehouder huisvesting. In de Algemene Ledenvergadering (ALV) legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde onderwijskundig en financieel beleid. De Commissie van Toezicht, bestaande uit drie personen, is het toezichthoudend orgaan.

 

 • De Nieuwsbrief staat online

  Hier vindt u de de laatste nieuwsbrief!

  Lees meer >>
 • SOS-formulier 2018-2019

  U kunt hier het SOS formulier 2018-2019 downloaden

  Lees meer >>
 • ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  De ESV is bezocht door drs. Karel Philipsen, directeur van EarlyBird Rotterdam, voor een visitatie van ons programma Vroeg Engels (VVTO-E)….

  Lees meer >>
 • ESV ABC-boekje

  Het nieuwe ABC-boekje is hier te vinden. Klik op de volgende link om het online in te zien. ESV ABC…

  Lees meer >>