Zorg voor de leerlingen

Iedere leerling op de ESV is een individu in een basisschool-‘maatschappij’. Geen kind is hetzelfde en binnen de sociale schoolcontext geven we ieder kind de ruimte om zich op eigen niveau en naar eigen belangstelling te ontwikkelen. Uiteraard binnen het kader van de wettelijk gestelde eisen. Daarbij ligt de lat op de ESV hoog. We stellen hoge eisen aan ons onderwijs en de zorg voor leerlingen. Voor de meerbegaafde leerlingen is er ‘De Denktank’ en leerlingen met taallees- en/of rekenproblemen krijgen extra zorg en aandacht. Onder meer van onze Remedial Teacher en Intern Begeleider.

Al onze leerlingen krijgen uitstekend onderwijs op maat, binnen een veilig en warm schoolklimaat. Ons leerlingvolgsysteem is een belangrijke component in de informatievoorziening aan ouders over de vooruitgang van hun kinderen. Aan het eind van hun basisschoolcarrière worden de leerlingen door middel van schoolbezoeken en ‘master classes’ voorbereid op het vervolgonderwijs. Een gedegen advies voor de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind hoort is hier onlosmakelijk mee verbonden.

Voor meer informatie of een rondleiding op school,  kunt u contact opnemen met de directeur dhr. Paul Groot via telefoonnummer 053-4311000.
email: info@esv-school.nl

 • De Nieuwsbrief staat online

  Hier vindt u de de laatste nieuwsbrief!

  Lees meer >>
 • SOS-formulier 2018-2019

  U kunt hier het SOS formulier 2018-2019 downloaden

  Lees meer >>
 • ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  De ESV is bezocht door drs. Karel Philipsen, directeur van EarlyBird Rotterdam, voor een visitatie van ons programma Vroeg Engels (VVTO-E)….

  Lees meer >>
 • ESV ABC-boekje

  Het nieuwe ABC-boekje is hier te vinden. Klik op de volgende link om het online in te zien. ESV ABC…

  Lees meer >>