EarlyBird school

English is fun!

VVTO-Engels

ESV is een EarlyBird school sinds 2008.

Overal Engels: als EarlyBird school is Engels een gewone onderdeel van ons dagelijks leren. Engels is te zien in de klas, in de English corners, in de bibliotheek, op de ESV theater ochtenden, in de pull-out groepen, in de thema-weken, bij de English Book Fair, bij de feestdagen, bij de denktank plusgroep. Enfin, zoals Engels een deel is van de wereld om ons heen, is het een deel van ons communicatie binnen school.

De native speaker werkt samen met de leerkrachten in alle groepen. De kinderen in groep 1 en 2 krijgen zelfs twee lesmomenten per week met de native speaker.

In de onderbouw zijn de Engelse lessen thema verbonden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de methode Happy House met zelfstandig lesmateriaal die onderdeel maakt van het planbord van de kinderen.  De kinderen leren Engels ook met prentenboeken, liedjes zingen, TPR (Total physical response) activiteiten, en afwisselende spelvormen. Een favoriet is het spelen met het Engels poppenhuis.  (foto)

In de bovenbouw volgen de leerlingen een EarlyBird erkend lesmethode. Bovendien krijgen de leerlingen extra les in grammatica, spelling en begrijpend lezen door de native speaker. In de ESV theater is er altijd een Engels tintje in de vorm van een lied, gedicht of verhaal. De bovenbouw leerlingen leren ook d.m.v. EarlyBird projecten zoals the Olympics. Leerlingen die meer uitdaging willen in het Engels doen mee met pull-out groups waarin de nadruk ligt op spreken, begrijpend lezen, en uitbreiding van woordenschat.

Als EarlyBird school ligt de nadruk op Engels als communicatie middel. Ons doel is om de leerlingen vrij te laten voelen in het spreken van Engels. Daarnaast leren ze vanaf groep 5, de basis van het Engels lezen en schrijven.

De groep 8 leerlingen deden mee in 2016 met een IEP Engels eindtoets.

Kortom English is fun! Wij leren met afwisselende werkvormen, veel spreken en veel doen!

 • De Nieuwsbrief staat online

  Hier vindt u de de laatste nieuwsbrief!

  Lees meer >>
 • SOS-formulier 2018-2019

  U kunt hier het SOS formulier 2018-2019 downloaden

  Lees meer >>
 • ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  ESV VOLDOET WEDEROM AAN LANDELIJKE STANDAARD VOOR VROEG ENGELS

  De ESV is bezocht door drs. Karel Philipsen, directeur van EarlyBird Rotterdam, voor een visitatie van ons programma Vroeg Engels (VVTO-E)….

  Lees meer >>
 • ESV ABC-boekje

  Het nieuwe ABC-boekje is hier te vinden. Klik op de volgende link om het online in te zien. ESV ABC…

  Lees meer >>